media_player_client/.gitignore

38 lines
523 B
Plaintext

.DS_Store
.thumbs.db
node_modules
.vscode
.vs
# Quasar core related directories
.quasar
/dist
# Cordova related directories and files
/src-cordova/node_modules
/src-cordova/platforms
/src-cordova/plugins
/src-cordova/www
# Capacitor related directories and files
/src-capacitor/www
/src-capacitor/node_modules
# BEX related directories and files
/src-bex/www
/src-bex/js/core
# Log files
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
# Editor directories and files
.idea
*.suo
*.ntvs*
*.njsproj
*.sln
/public/store